Latest Post

พวงหรีด ย่าน ดอนเมือง พวงหรีด สาย 4

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าต้องการที่จะให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความปรานีจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้ควรต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาจัดส่ง ถ้าไม่ถูกข้อจำกัดข้างต้น ทางพวกเราบางทีอาจจะจัดการจัดส่งในวันทำการต่อไปสำหรับในการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ และบริการ ลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)ในเรื่องที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความปรานีแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้ตรวจทานเส้นทางและการันตีการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับปรุงข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุดังกล่าวทางลูกค้าควรต้อง

พวงหรีดงาว

 

สำรวจข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนกระทำการสั่งซื้อในเรื่องที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความปรานีให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับซึ่งสามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับปรุงข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ไกลห่าง อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่ารถเพิ่มเติมสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าควรต้องตรวจทานสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางพวกเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามทั้งสิ้น

พวงหรีดงาว

Leave a Reply

Your email address will not be published.