Latest Post

พวงหรีด พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มค่า เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด ยินดีเสนอ เป็นการดีไซน์โดยการนำของใช้ของสอยอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้รากฐานในชีวิตทุกคนมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งยังในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่เสื่อมสภาพยาก แล้วก็ด้านคุณภาพชีวิต เนื่องจากเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาด หรือคนที่ปรารถนาต่อได้เช่นเดียวกัน พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 40 คัน งาม ทันสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว