Latest Post

พวงหรีด พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด ซอยนวลจันทร์

พวงหรีด ซอยนวลจันทร์ พวงหรีด ซอยนวลจันทร์ (วัดบางขวด) เป็นวัดราษฎร์ เดิมชื่อว่า วัดสองญาติ ในสมัยนั้นราษฎรเรียก เพราะเหตุว่ามีสองญาติแล้วก็เครือญาติทับเจริญรุ่งเรือง ได้บริจาคที่ดินจัดสร้างวัดในปี พ.ศ. 2389 ถัดมาตอนหลังเมื่อปี พ.ศ. 2423 นายจันทร์แล้วก็นกนางนวล เป็นผู้มอบที่ดินให้ตั้งวัด ก็เลยใช้ชื่อว่า “วัดนวลจันทร์” (บางขวด) พร้อมด้วยสร้างพระอุโบสถ แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ช่วงวันที่ 10 ส.ค. 2453 แล้วก็วัดนวลจันทร์ ได้กระทำการซ่อมกันเรื่อยมาอย่างสวยงาม จนกระทั่งในช่วงเวลานี้ บรรยากาศรอบๆวัดนวลจัพวงหรีด ซอยนวลจันทร์นทร์ กว้างขวาง มีบรรยากาศสงบเป็นสุขเป็นวัดที่พัฒนาต่อไปได้อย่างสวยงาม มีอุโบสถ กุฏิ แล้วก็หอสวดมนต์ที่โบราณ มีพระอุโบสถหลังใหม่ ภายในมีหลวงพ่อชินราช ติดตั้งอยู่ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย แล้วก็วิหารหลวงพ่อพุทธโสธร ติดตั้งพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง แล้วก็พระปางต่างๆเป็นที่เคารพสักการะบูชาของราษฎรในละเเวกนั้น อีกทั้งเป็นที่นิยมสำหรับเพื่อการจัดงานศพในขณะนี้เรื่อยมา   พวงหรีด ซอยนวลจันทร์Read More