Latest Post

พวงหรีด พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้มากมาย เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ   อดีตสมัยเป็นวัดที่ทรุดโทรมมาก แทบไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชการทำศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมาก ท่านทั้งสองมีใจศรัทธาในพุทธศาสนาและอยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้เกิดความสวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการทำศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่มีเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทำให้มีการเกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการทำศึก ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทแทบไม่ให้มองเห็น ก็เลยมีชื่อเสียงชินปากกันต่อมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี พระอุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นศิลปะนานาชาติร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพเจ้า นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆอาทิเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ และที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และรูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยเก่า และสมัยใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อยั่วยวนใจให้ประชานชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นสิริมงคล และได้ดูประติมากรรมที่สวยสดงดงามของสถานวัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย