Latest Post

พวงหรีด พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท จำพวกราชวพระอาทิตย์หาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการสรรเสริญและอุทิศพระราชกุศลตอบสนองแด่กรมสมเด็จพระเทวดาศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ด้านในมีการคิดแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย พูดอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง และสุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาในทางธรรมที่เปรียบได้กับชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน แล้วก็จบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังด้านนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังข้างในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับประดากระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองคำรูปทวยเทพเทวดา พร้อมสลักรูปเหรียญ 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุมาศหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับอิสริยาภรณ์ และสุสานหลวง (ฌาปนสถานสำหรับราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)